Ulla Koivunen

KOTIPALVELUT
ILOLLA ARJESSA MUKANA

Rakennan kotipalvelut asiakkaan näkökulmasta käsin, yksilöllisesti. Tuon arkeen iloa ja yhteyden tuttuun ja luotettavaan ihmiseen.

Kotipalvelut on suunnattu etupäässä vanhuksille, mutta myös lapsiperheille, vammaisille tai kenelle tahansa väliaikaisapua tarvitsevalle.